MHD stability with strongly reversed magnetic shear in JET

T.C. Hender, P. Hennequin, B. Alper, T. Hellsten, D.F. Howell, G.T.A. Huysmans, E. Joffrin, P. Maget, J. Manickam, M.F.F. Nave, A. Pochelon, S.E. Sharapov, contributors to EFDA-JET workprogramme

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

24 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'MHD stability with strongly reversed magnetic shear in JET'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen