MHD-PIC simulations of impurity transport by ELMs

D.C. Van Vugt, G.T.A. Huijsmans, L.P.J. Kamp, A. Loarte, N.J. Lopes Cardozo

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'MHD-PIC simulations of impurity transport by ELMs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie