Meyer-König and Zeller operators and an improved inequality for a best constant of approximation

F. Schurer, F.W. Steutel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)271-291
TijdschriftDelft Progress Report
Volume9
StatusGepubliceerd - 1984

Citeer dit