MetricViewEvolution : UML-based views for monitoring model evolution and quality

C.F.J. Lange, M.A.M. Wijns, M.R.V. Chaudron

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'MetricViewEvolution : UML-based views for monitoring model evolution and quality'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen