Methods for innovation : the varying role of industrial research in DSM's nitrogen fertilizer business, 1925-1970

J.W. Rooij, van

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  263 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Methods for innovation : the varying role of industrial research in DSM's nitrogen fertilizer business, 1925-1970'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Social Sciences

  Economics, Econometrics and Finance