Methods for evaluating games: how to measure usability and user experience in games?

Regina Bernhaupt, Manfred Eckschlager, Manfred Tscheligi

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

30 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Methods for evaluating games: how to measure usability and user experience in games?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen