Methods and means for Kansei Design

P.D. Lévy, T. Yamanaka, O. Tomico

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    1 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Methods and means for Kansei Design'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Kunst en humaniteit