Methods and apparatus for determining electromagnetic scattering properties and structural parameters of periodic structures

R. Dirks (Uitvinder), I.D. Setija (Uitvinder), M.G.M.M. Kraaij, van (Uitvinder), M.C. Beurden, van (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

41 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Methods and apparatus for determining electromagnetic scattering properties and structural parameters of periodic structures'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen