Methods and apparatus for calculating electromagnetic scattering properties of a structure and for reconstruction of approximate structures

Maxim Pisarenco (Uitvinder), F.S. Schneider (Uitvinder), M.G.M.M. van Kraaij (Uitvinder), M.C. van Beurden (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiPatent aanvraag

33 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Methods and apparatus for calculating electromagnetic scattering properties of a structure and for reconstruction of approximate structures'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen