Methodologies for multi-radio coexistence : self-interference suppression techniques

E.J.G. Janssen

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

2664 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Baltus, Peter G.M., Promotor
  • Bergmans, Jan W.M., Promotor
  • Milosevic, Dusan, Co-Promotor
Datum van toekenning13 mrt. 2014
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-6259-054-0
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit