Methodological triangulation of the students' use of recorded lectures

P.J.B. Gorissen, J.M. Bruggen, van, W.M.G. Jochems

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    1 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Methodological triangulation of the students' use of recorded lectures'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Sociale wetenschappen