Method of manufacturing nanowires and electronic device

E.P.A.M. Bakkers (Uitvinder), F. Roozeboon (Uitvinder), J.F.C.M. Verhoeven (Uitvinder), P. Sluis, van der (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

28 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Method of manufacturing nanowires and electronic device'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie