Method for jetting droplets of an electrically conductive fluid

S.H.G. Joppen (Uitvinder), H.M.A Wijshoff (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

30 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Method for jetting droplets of an electrically conductive fluid'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie