Method for jetting droplets of an electrically conductive fluid

S.H.G. Joppen (Uitvinder), H.M.A Wijshoff (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

35 Downloads (Pure)

Samenvatting

The invention relates to a method for jetting a droplet of an electrically conductive fluid. In the method, a Lorentz force is generated in the electrically conductive fluid. The Lorentz force is directed into an actuation direction. The actuation direction is a direction opposite to the droplet ejection direction. The present invention further relates to a jetting device for printing a droplet of an electrically conductive fluid.
Originele taal-2Engels
OctrooinummerWO2015004145
Prioriteitsdatum15/01/15
StatusGepubliceerd - 2015

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Method for jetting droplets of an electrically conductive fluid'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit