Method for forming microscopic structures on a substrate

A.F. Jong, de (Uitvinder), J.J.L. Mulders (Uitvinder), W.M.M. Kessels (Uitvinder), A.J.M. Mackus (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

34 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Method for forming microscopic structures on a substrate'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie