Method development for MR-guided HIFU applications in oncology

Lukas Christian Sebeke

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

  59 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Biomedical Engineering
  Begeleider(s)/adviseur
  • Grüll, Holger, Promotor
  • Hilbers, Peter A.J., Co-Promotor
  • Heijman, Edwin, Co-Promotor
  Datum van toekenning28 okt. 2020
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  StatusGepubliceerd - 28 okt. 2020

  Bibliografische nota

  Proefschrift.

  Citeer dit