Method, apparatus and software for analyzing perfusion images

Lieuwe J. Spreeuwers (Uitvinder), Marcel Breeuwer (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

18 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Method, apparatus and software for analyzing perfusion images'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Immunology and Microbiology

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Mathematics

Psychology