Method and system for obtaining a first signal for analysis to characterize at least one periodic component thereof

G. de Haan (Uitvinder), I. Kirenko (Uitvinder), A.J. van Leest (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

52 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Method and system for obtaining a first signal for analysis to characterize at least one periodic component thereof'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine and Dentistry

Immunology and Microbiology

Engineering