Method and device for transcoding

Jun Wei Lee (Uitvinder), A.W.J. Oomen (Uitvinder), F. Bonts, de (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 31 aug 2004

Citeer dit