Method and device for testing a phase locked loop.

J. Pineda de Gyvez (Uitvinder), A.G. Gronthoud (Uitvinder), C. Cenci (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Method and device for testing a phase locked loop.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering