Method and device for on-chip magnetic resonance spectroscopy

M.W.J. Prins (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Method and device for on-chip magnetic resonance spectroscopy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie