Method and apparatus for selection of content from a stream of data

I.G. Nagorski (Uitvinder), Jan A.D. Nesvadba (Uitvinder), R.M. Aarts (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

9 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Method and apparatus for selection of content from a stream of data'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen