Method and apparatus for motion vector processing.

G. Haan, de (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

Originele taal-2Engels
OctrooinummerUS6208760
StatusGepubliceerd - 27 mrt 2001

Citeer dit