Method and Apparatus for Improved Estimation of Non-stationary Noise for Speech Enhancement

D.Y. Zhao (Uitvinder), A. Ypma (Uitvinder), B. Vries, de (Uitvinder), W.B. Kleijn (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

Originele taal-2Engels
Octrooinummer06791465.5-1224
StatusGepubliceerd - 13 okt 2006

Citeer dit