Method and apparatus for determining stress in an anatomical structure

Marcel Breeuwer (Uitvinder), Sander de Putter (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Method and apparatus for determining stress in an anatomical structure'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw en Biologie