Methane formation on corrugated Ru surfaces

S.G. Shetty, A.P.J. Jansen, R.A. Santen, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Methane formation on corrugated Ru surfaces'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Material Science

Computer Science