Meter-scale spark X-ray spectrum statistics

B.E. Carlson, N. Østgaard, P. Kochkin, O. Grondahl, R.S. Nisi, K.M. Weber, Z. Scherrer, K. Lecaptain

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
109 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Meter-scale spark X-ray spectrum statistics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics