Metaphors and imaginaries in design research for change

Dan Lockton, Michelle Chou, Aadya Krishnaprasad, Deepika Dixit, Stefania La Vattiata, Jisoo Shon, Matt Geiger, Tammar Zea-Wolfson

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelDR4C: Design Research for Change Symposium, Design Museum, London
StatusGepubliceerd - dec. 2019

Citeer dit