Metal–organic covalent network chemical vapor deposition for gas separation

N.D. Boscher, M. Wang, A. Perrotta, K. Heinze, A. Creatore, K.K. Gleason

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

24 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Metal–organic covalent network chemical vapor deposition for gas separation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen