Metallverformung bei trockener Reibung

J.H. Dautzenberg, J.A.G. Kals

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  8 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Duits
  Pagina's (van-tot)635-639
  TijdschriftZeitschrift fuer Metallkunde
  Volume76
  StatusGepubliceerd - 1985

  Citeer dit