(Metallo)supramolecular click chemistry versus click chemistry in polymer science

R. Hoogenboom, B.C. Moore, U.S. Schubert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '(Metallo)supramolecular click chemistry versus click chemistry in polymer science'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie