(Metallo)supramolecular click chemistry versus click chemistry in polymer science

R. Hoogenboom, B.C. Moore, U.S. Schubert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)685-686
TijdschriftPolymer Preprints
Volume48
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2007

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '(Metallo)supramolecular click chemistry versus click chemistry in polymer science'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit