(Metallo)-Supramolekulare Liganden und Komplexe als Initiatoren für kontrollierte Polymerisationen

G. Hochwimmer

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 4 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie NIET TU/e)

  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Technical University of Munich
  Begeleider(s)/adviseur
  • Nuyken, O., Promotor, Externe Persoon
  • Schubert, Ulrich, Promotor
  Datum van toekenning27 aug 1999
  Plaats van publicatieMünchen
  Uitgever
  StatusGepubliceerd - 1999

  Citeer dit