(Metallo-supramolecular)block copolymers in solution : microscopic study of micellization

D. Wouters, C. Ott, C.M. Chiper, M.A.R. Meier, U.S. Schubert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

2 Downloads (Pure)

Samenvatting

No abstract
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)687-688
TijdschriftPolymer Preprints
Volume48
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2007

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '(Metallo-supramolecular)block copolymers in solution : microscopic study of micellization'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit