Metallo-supramolecular graft copolymers : micelle formation

H. Hofmeier, J.M.W. Gohy, U.S. Schubert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

11 Downloads (Pure)

Samenvatting

Abstract only
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)193-194
TijdschriftPMSE Preprints
Volume88
StatusGepubliceerd - 2003

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Metallo-supramolecular graft copolymers : micelle formation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit