Metallo-supramolecular coordination polymers: morphology, thermal behavior and rheology

S. Schmatloch, M.E.L. Wouters, A.A. Alexeev, H. Hofmeier, U.S. Schubert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Metallo-supramolecular coordination polymers: morphology, thermal behavior and rheology'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie