Metallo-supramolecular aqueous micelles

J.M.W. Gohy, B.G.G. Lohmeijer, U.S. Schubert

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  7 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)364-365
  TijdschriftPolymer Preprints
  Volume43
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 2002

  Citeer dit