Metallic nanostructures for efficient LED lighting

G. Lozano, S.R.K. Rodriguez, M.A. Verschuuren, J.G. Rivas

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

119 Citaten (Scopus)
231 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Metallic nanostructures for efficient LED lighting'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen