Metal-support interactions in Pd/CeO2 for environmetal catalysis

G. Spezzati

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

1499 Downloads (Pure)

Samenvatting

Increasing the contact between palladium and cerium oxide for a cleaner environment
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Hensen, Emiel J.M., Promotor
  • Hofmann, J.P. (Jan Philipp), Co-Promotor
Datum van toekenning11 dec 2018
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4643-5
StatusGepubliceerd - 11 dec 2018

Bibliografische nota

Proefschrift

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Metal-support interactions in Pd/CeO2 for environmetal catalysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit