Metal recovery with fatty acid based ionic liquids

D. Parmentier, S.J. Metz, M.C. Kroon

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPosterAcademic

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  StatusGepubliceerd - 2014

  Bibliografische nota

  Proceedings of the Netherlands Process Technology Symposium (NPS14), 3-5 November 2014, Utrecht, The Netherlands

  Citeer dit