Metal phthalocyanines as electrocatalysts for cathodic oxygen reduction : a mechanistic study

F.T.B.J. Brink, van den

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  511 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
  Begeleider(s)/adviseur
  • Barendrecht, E., Promotor
  • Beck, F., Promotor, Externe Persoon
  • Visscher, W.H.M., Co-Promotor
  Datum van toekenning15 dec. 1981
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1981

  Citeer dit