Metal-organic frameworks as catalyst supports : influence of defects on metal nanoparticle formation

Miguel Rivera-Torrente, Matthias Filez, Rifan Hardian, Emily Reynolds, Beatriz Seoane, Marie Vanessa Coulet, Freddy E. Oropeza Palacio, Jan P. Hofmann, Roland A. Fischer, Andrew L. Goodwin, Philip L. Llewellyn, Bert M. Weckhuysen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
32 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Metal-organic frameworks as catalyst supports : influence of defects on metal nanoparticle formation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen