Metal implant artifact reduction in magnetic resonance imaging

J.M. Harder, den

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

2488 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Wijn, Pieter, Promotor
  • Breeuwer, Marcel, Promotor
  • Bos, Clemens, Co-Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning21 jan 2015
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-5335-962-4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit