Metal hydride electrodes stability of LaNi5-related compounds

J.J.G.S.A. Willems

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

976 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Barendrecht, E., Promotor
  • Miedema, A.R., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning2 nov 1984
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1984

Citeer dit