Metal-catalyzed reactions in water

N. Erdmann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBoek besprekingAcademic

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)395-
TijdschriftGreen Processing and Synthesis
Volume3
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit