Met koude elektronen atomen zien bewegen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

In december 2007 was dr.ir Jom Luiten een van de gelukkige prijswinnaars van een Vici-subsidie. I-hf kreeg deze prijs voor een onderzoeksvoorstel waarmee hij atomen in actie wilde zien. Ondertussen zljn we een jaar verder en is er dus meer te vertellen over hoe het met het onderzoeksproject staat.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)16-21
Aantal pagina's5
TijdschriftVENI-Blad TU/e
Volume15
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit