Met intelligente netten naar duurzame energie

F.D. Wattjes, J.G. Slootweg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

De energiesector staat voor de uitdaging om los te komen van haar afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Duurzame energiebronnen zijn daartoe essentieel. Smart Grids, maken deze verandering mogelijlk. Er is veel dynamiek in de wereld van Smart Grids en een diversiteit aan partijen ontplooit activiteiten op dit vlak. Zo ontstaan Smart Microgrids voor zakelijke energieverbruikers.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)34-39
Aantal pagina's4
TijdschriftUtilities
Volume13
Nummer van het tijdschrift8
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit