`Met de verkeerde in zee gaan' : diagnostiek naar thalassemie

H. Segers, V. Scharnhorst, J.O.O. Busari, M.H. Cnossen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

We present a 7-year-old boy with microcytic, hypochromic anaemia, without depletion of iron reserves. As both parents were known carriers of ß-thalassemia, prenatally both ß-thalassemia major and minor had been excluded. Extensive diagnostics showed a rare form of a-thalassemia, seen relatively frequently in Sardinia, caused by a point mutation in the initiation codon of the a2-locus. As athalassemia is generally caused by deletions in the a-globin genes and point mutations will only be detected by sequence analysis, this type of mutation will be missed when only a-globin gene deletion screening is performed.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)175-178
TijdschriftTijdschrift voor Kindergeneeskunde
Volume77
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '`Met de verkeerde in zee gaan' : diagnostiek naar thalassemie'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit