Message and source factors, market uncertainty and extrafunctional information processing : hypotheses and empirical evidence

X.M. Song

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

26 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Message and source factors, market uncertainty and extrafunctional information processing : hypotheses and empirical evidence'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Engineering en materiaalwetenschappen