Mesoscopic simulation of blood and general suspensions in flow

F. Janoschek

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  728 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Applied Physics
  Begeleider(s)/adviseur
  • Toschi, Federico, Promotor
  • Harting, Jens D.R., Co-Promotor
  Datum van toekenning11 dec 2013
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-386-3507-1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2013

  Citeer dit